ULTRAZVUČNA OPERACIJA MRENE

Medical Center: 

Doktori

Oftalmologija

Operacija katarakte je najcešca kirurška intervencija na ljudskom tijelu i postala je rutinska procedura u suvremenim ocnim klinikama.

Kirurške metode lijecenja katarakte su:


1. intrakapsularna ekstrakcija,
2. ekstrakapsularna ekstrakcija ("klasicna" operacija)
3. fakoemulzifikacija ("ultrazvucna" operacija).
 
Intrakapsularnom ekstrakcijom se, nakon raskidanja potpornih vlakana , uklanja leca u cjelini uz pomoc pincete, vakuma ili krioekstraktora.
Termin ekstrakapsularna ekstrakcija se odnosi na tehnike kojima se uklanja dio prednje lecne kapsule, nukleus i kortikalne mase a ostavlja dio prednje kapsule, zadnja kapsula i zonularni oslonac za potrebe implantacije IOL (intraokularne lece).
 
Suština fakoemulzifikacije se sastoji u ultrazvucnom razmekšavanju nukleusa uz istovremenu aspiraciju i irigaciju kroz mali, hermeticki zatvoren rez. Znacaj malog operativnog reza ogleda se u konstatnoj kontroli intraokularnog tlaka i dubine prednje sobice, nivou postoperativnog astigmatizma i brzini rehabilitacije pacijenta. Ovisno o širini kanile za emulzifikaciju i vrsti IOL, neophodna širina operativnog reza krece se od 1.5 do 2.8 mm.
 
Ovako mali rez, koji se ne šiva, potpuno zarasta za 2-5 dana, kada se pacijenti vracaju u normalne aktivnosti, bez ogranicenja.
 
Ono što danas mozemo smatrati suvremenom a pouzdanom metodom za operaciju katarakte je fakoemulzifikacija ultrazvukom (u pulsnom ili "burst" modu radi redukcije utrošene energije), kroz inciziju do 2.8 mm, a sve pod zaštitom okolnih tkiva viskoelastikom.
 
Kada operirati kataraktu:
1. kada je postavljena dijagnoza i savjetovana operacija,
2. kad smanjenje vidne oštrine ometa vaše dnevne aktivnosti
 
Rana indikacija za operaciju katarakte umanjuje energiju neophodnu za emulzifikaciju (zbog manje tvrdoce nukleusa) i time olakšava operativni tijek, ubrzava rehabilitaciju i reducira broj komplikacija. "Zrelost" katarakte, ranije osnovni parametar prilikom donošenja odluke o operaciji, danas ima manji znacaj.
Reducirana vidna oštrina na 0.7 znacajno otezava citanje i voznju jer sa sobom nosi i pad kontrastnog vida i osecaja za boje. Takvi pacijenti imaju i teškoce pri kretanju, narocito niz stepenice što je cest uzrok teških povreda, pa ih treba blagovremenu uputiti na operaciju.
 
Komplikacije
Komplikacije kod operacije katarakte danas su izuzetno rijetke. Ranije ceste lezije zadnje kapsule i prolapsi staklastog tijela sada nastaju kod manje od 1% operiranih, endoftalmitis kod 0.02%, glaukom i kronicni uveitis kod oko 1%. Fibroza zadnje kapsule i takozvana "sekundarna katarakta" i dalje ostaje najcešca komplikacija i javlja se u oko 20% operiranih (starijih od 60 godina) ali se jednostavno i efikasno uklanja YAG laserom.
 
Oftalmološki pregled
Nakon detaljnog pregleda oba oka, upotpunjenog širenjem zjenica i ultrazvucnim pregledom, Vaš doktor ce Vam reci da li ste kandidat za operaciju katarakte i kakav se ucinak operacije moze ocekivati. Postoje stanja i bolesti oka koja mogu utjecati da, uprkos uspješnoj operaciji, vidna oštrina bude manja od ocekivane. Biti ce vam objašnjena vrsta planirane operacije, planirana refrakcija (dioptrija poslije operacije) i vrsta anestezije.
 
Internisticka priprema za operaciju
Iako je operacija katarakte kratkotrajna i bezbolna a anestezija lokalna, neophodno je da pacijenti prije operacije budu pregledani od strane interniste da bi se u slucaju pogoršanja opceg stanja moglo efikasno intervenirati.
 
Operacija
U tijeku operacije pacijent je udobno smješten i lezi na ledima. Lice se prektiva sterilnom folijom za jednokratnu uporabu, koja je providna u predjelu oka koje se operira. Poseban instrument drzi kapke u otvorene.
Operacija katarakte obicno traje 8-15 minuta, a pacijent odlazi iz centa za oko sat-dva vremena.
 
Intraokularne lece (IOL)
Skoro svim pacijentima se u tijeku operacije ugraduje IOL na mjesto gde se nalazila prirodna leca. IOL ima funkciju da nadomjesti opticku funkciju i funkciju barijere izmedu dijelova oka pa se ugraduje u dioptrijama od -5 do +30. Za svakog pacijenta i za svako oko posebno se odreduje dioptrijska vrijednost i tip IOL.

Za više informacija, molimo pošaljite besplatni upit.

Pošalji upit